+420 736 458 433
info@iphonepujcovna.cz

Všeobecné podmínky

Přečtěte si naše všeobecné podmínky, díky kterým získáte bližší přehled o poskytovaných službách. V případě dotazů nám kdykoli zavolejte nebo napište e-mail.

Nemusíte mít žádné obavy, každého zákazníka předem s našimi podmínkami seznámíme.

Telefony pronajímáme pouze osobám starších 18 let s trvalým bydlištěm v ČR.

Osobám s trvalým bydlištěm na městském úřadě nebo osobám na které je uvalena exekuce telefon rádi půjčíme pouze při složení kauce, která odpovídá pořizovacím nákladům zapůjčeného zařízení včetně pojištění (podrobnější informace na telefonu).

Podmínkou zapůjčení je složení vratné kauce podle ceníku, která se předává při osobního předání v hotovosti nebo v případě zaslání předem na náš účet.

Nájemci je vystavena faktura, která se hradí během pronájmu na náš bankovní účet tak, aby nejpozději v den vrácení byly peníze připsány. V případě krátkodobého nájmu (např. přes víkend) předá nájemce pronajímateli potvrzení o provedení platby. Bez uhrazení nájmu, případně potvrzení o platbě na náš účet nelze vrátit kauce.

Pro snadnější evidenci a především pak snaze vyhnout se (zcela legálně) elektronické evidenci tržeb nelze odečíst cena pronájmu z kauce. Děkujeme za pochopení.

Telefon si můžete také zarezervovat. Například když víte, že budete dávat telefon za 14 dní do servisu.

Jako nájemce odpovídáte za telefon (včetně příslušenství), které Vám byly zapůjčeny. V případě ztráty, zničení nebo odcizení po Vás bude požadována škoda, která tím vzniká. Ta může být i vyšší, než je samotná kauce.

Nájemce je povinen vrátit pronajímateli telefon včetně kompletního příslušenství v předem dohodnutý termín, kterým končí pronájem, případně se dohodnout na prodloužení pronájmu. V případě nevrácení telefonu a příslušenství se zavazujete uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (bez DPH) k denní sazbě nájmu dle platného ceníku.

Je zakázáno provádět jakékoli technické, softwarové (jailbreak) nebo jiné úpravy na zapůjčených telefonech nebo příslušenství. V případě porušení má pronajímatel nárok na finanční náhradu ve výši 100% pořizovací ceny telefonu včetně pojištění.

V případě ztráty nebo poškození příslušenství je nájemce povinen zajistit jejich náhradu (pouze originální) nebo uhradit vzniklou škodu pronajímateli.

Provozovatelé půjčovny neručí za ztrátu jakýkoliv dat v důsledku poškození přístroje.

V případě, že pronajímatel telefon zašle přepravní společností, je nájemce povinen před převzetím zkontrolovat stav zásilky a v případě poškození sepsat bez zbytečného odkladu protokol o poškození s řidičem přepravní společnosti. Pokud tak neučiní, odpovídá za vzniklou škodu sám nájemce.

V případě, že nájemce vrací telefon prostřednictvím přepravní společnosti, je povinen před zabalením telefon nafotit ze všech úhlů (minimálně 6 fotek) a zaslat je pronajímateli na e-mail info@iphonepujcovna.cz. To z toho důvodu, aby vznikl důkaz, že zaslaný telefon nebyl poškozen při přepravě.

Pronajímatel má právo odmítnout zájemce dle vlastního uvážení.

Změna podmínek vyhrazena

Osobní přístup
Doprava až k Vám
TOP stav telefonů
Pomoc s nastavením
7 dní v týdnu
Přehledná smlouva
Praha osobní odběr

Právní servis tohoto projektu zajišťuje advokátní kancelář paní JUDr. Evy Winklerové.

Ochrana osobních údajů | Využití cookies

© 2017 www.iPhonePujcovna.cz | All right reserverd

Created by